15. Jun 2017

Badminton i Påminne-hallen!

Badminton i Påminne-hallen!

4 badminton planer kan nu reserveras.

Reservationer: Jyri Sihvo, 050-5608659. 

Mail: jsihvo(a)gmail.com

Sommarpris: 10 EUR / h / plan

LEDIGA TIDER OCH BOKNING