Pojo Sport Alpine är Pojo Sports sektion för alpin skidåkning. Verksamheten är juniorbetonad men vi är från under tioåriga till över 60-åriga. Vi ställer oss till alpint med passion: vi har många på nationell toppnivå i många åldersgrupper - unga och gamla - men det viktigaste är att öva och fungera tillsammans, och allas deltagande enligt egna preferenser.
 
Påminnes läge som Finlands sydligaste skidcenter är en klimatutmaning, men en del av vår passion är att erbjuda möjlighet för alpin skidåkning här vid sydkusten så mycket och med så hög kvalitet, som möjligt. 
 
Alla som är intresserade i alpint är välkomna med. Övningsgrupper och kompetent träning finns från nybörjare till internationell nivå. Vi samarbetar aktivt med Etelä-Suomen Alppi och Ski Sport Finland.
 
Kontakt:
Lassi Koikkalainen, lassi(at)koikkalainen.net, 050 3292851, ordförande.


Våra aktuella ärenden hittar du från Facebook: